ספורטאים בדין משמעתי

 

ייצוג ספורטאים בועדות משמעת והליכים משמעתיים

 

ייצוג משפטי של ספורטאים ומתעמלים בוועדות משמעת/בית הדין העליון מול התאחדות הספורט ואיגוד ההתעמלות בישראל

 

למשרד עורכי דין אסף ביטון נסיון רב שנים בליווי ובייצוג משפטי בפני ועדת משמעת ו/או בית הדין העליון. לאחרונה נפסק בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב בה"פ 1667-09 (כב' השופטת ד"ר דפנה אבניאלי) כי ספורטאי העומד לדין משמעתי באיגוד מקצועי רשאי לייצוג בידי עו"ד. עוד נקבע בפסק דין זה כי : "זכות היצוג הוכרה כזכות יסוד גם בהליכים משמעתיים. בית המשפט העליון קבע, כי במקרים בהם האישומים המשמעתיים קרובים באופיים לאישומים פליליים והשלכותיהם עלולות להביא לתוצאות חמורות, מן הראוי כי יתאפשר לנאשמים להיות מיוצגים על ידי עורך דין...ההלכה הפסוקה הותירה, איפוא, פתח למתן זכות ייצוג, גם כאשר התקנון אינו מאפשר זאת ומחייב את הנאשם לנהל את הגנתו בעצמו. הרציונל העומד בבסיס הלכה זו הוא החשש מפני עיוות דין ופגיעה בלתי מידתית בזכויות הנאשם, למרות שמדובר בהליכים משמעתיים, בפני טריבונל שאינו בית משפט... ההליכים המשמעתיים, להבדיל מבית המשפט לתביעות קטנות, הם הליכים שבמסגרתם נבחנת אשמתו של ספורטאי, כפי שנבחנת אשמתו של נאשם בהליך פלילי בבית המשפט. בסיום ההליך עשויים להיגזר על הנאשם עונשים שונים, שהקל שבהם הוא נזיפה והקשה ביותר הוא הרחקה ממשחקים לצמיתות. על כן, מובן כי זכות הייצוג בהליכים אלו היא משמעותית...שיקול הדעת המוקנה לועדה המשמעת, הרשאית להטיל כל אחד מהעונשים המנויים בתקנון, מלמד אף הוא על אופיו המעין פלילי של ההליך. ענישה שכזו עלולה לפגוע בעתידו המקצועי והתעסוקתי של הספורטאי ואין להקל ראש בכך. מתן זכות ייצוג יביא לאיזון הולם, בין הצורך בהעמדה לדין לבין שמירת זכויותיו הבסיסיות של הנאשם לזכות הטיעון ולהליך משפטי הוגן".

 

ההליך הדיוני בפני ועדת המשמעת / בית הדין העליון מתנהל בהתאם לתקנון משמעת של הגוף הספורטיבי הרלוונטי (התאחדות לספורט בישראל/איגוד ההתעמלות בישראל וכיו"ב) ובכפוף לחוק הספורט, תשמ"ח – 1988.

 

 

ליווי משפטי זה מטעם  משרד עו"ד אסף ביטון  כולל בחובו עריכת והגשת הטיעונים/כתב הערעור בפני ביה"ד מבעוד מועד, הכנת הספורטאי / המתעמל לחקירה משמעתית בפני ביה"ד למשמעת/ביה"ד העליון, ניהול מו"מ מול הקובל/התובע והממונה על המשמעת במידת הצורך וכמובן ייצוג הספורטאי / המתעמל במעמד הדיון בפני ועדת המשמעת/בית הדין העליון. 

 

 

אסף ביטון