ייצוג ועדת התמחות - לשכת עוה"ד

ייצוג בפני ועדת ההתמחות הארצית של לשכת עורכי הדין

 

משרד עו"ד ונוטריון אסף ביטון מעניק ייעוץ, ייצוג וליווי משפטי למתמחים (משפטנים) אשר עניינם הגיע לפתחה של ועדת ההתמחות הארצית בלשכת עורכי הדין. סמכויותיה של ועדת ההתמחות אשר מעבירה את המלצותיה לועד המרכזי ביחס למקרה שנידון בפניה הינן מפליגות ונרחבות. בהתאם לסעיף 27 ו- 44 לחוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א – 1961, בהתאמה, רשאית הלשכה, בתנאים מסויימים, שלא לרשום מתמחה לשורותיה ואף לאחר ההתמחות שלא לקבלו כחבר לשורותיה. כמו כן, רשאית הלשכה לעכב את מועד תחילת ההתמחות, להורות על ביצוע מחדש של תקופת ההתמחות (כולה או חלקה), לעכב את מועד קבלת החברות בלשכה וכיו"ב. אשר על כן, לית מאן דפליג כי ליווי וייצוג מתמחה באמצעות עורך דין הבקיא בהליכים הדיוניים המתנהלים בפני ועדת התמחות הארצית בלשכת עורכי הדין הינו משמעותי וחיוני באשר יש לו השפעות מרחיקות לכת על עתידו המקצועי והכלכלי של המועמד.

 

אסף ביטון