התרת נישואין

בהתאם לחוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג – 1953, ענייני "הנישואין והגירושין" של בני זוג יהודיים ידונו בבית הדין הרבני.

 

אולם מה קורה כאשר מדובר בנישואים של בני זוג מעורבים, בני דתות שונות ?

במקרה זה נצרכים אנו להליך הנקרא התרת נישואין.

 

זהו הליך הנמצא בסמכות ביהמ"ש לענייני משפחה המאפשר לזוגות אשר אין הדין האישי חל עליהם להביא לקיצה הלכה למעשה את תקופת נישואיהם.

 

עם קבלת הטיפול לסמכותו של ביהמ"ש לענייני משפחה יבדוק הלה את הצורך להפניית כ"א מהצדדים (בזוגות מעורבים) אל בתי הדין הדתיים על מנת לברר האם יש נחיצות לקיים הליך גירושין דתי או שמא אין צורך בכך ואז יתיר ביהמ"ש לענייני משפחה את הנישואים ויפסוק כי בני הזוג גרושים.

 

 

אסף ביטון